E143 (EMH-SA) 交換式 超微粒鎢鋼強力鋁用立銑刀頭

公制 亞規
 • 雙面拘束(斜度+平面)
 • 全碳化鎢鋼刀柄刀頭
 • 高精度、高剛性、高效率的切削加工
 • 經濟效益大,多種刀頭可替換
 • 螺紋採用梯形設計,不易崩牙
 • 同心度5μm以內
 • MG carbide
 • uncoated bright
 • 螺旋角( 40度~)- 139頁
 • Blade3 New
 • N 20度- 139頁
 • 90

Work Material

P H M K N S

Work Material

N
GR10

產品規格

篩選器
Dc
R
Lc
L1
z
Code No. Dc R Lc L1 D1 z
0 -0.02 ±0.01 mm mm mm
EMH10-SA10 10 5 11 16 9.7 4
EMH12-SA12 12 6 13 19 11.7 4
EMH16-SA16 16 8 17 25 15.5 4
EMH20-SA20 20 10 21 31 19.5 4
EMH25-SA25 25 12.5 26 39 24.5 4